කොටස් දර්ශකය L

රූප කොටස් අංකය PDF නිෂ්පාදක වර්ගය විස්තර ප්රමාණය RFQ
LVT12R0050FER LVT12R0050FER - Ohmite Chip Resistor - Surface Mount RES 0.005 OHM 1% 1W 1206 941969 අයිතම
LTO030F1R000JTE3 LTO030F1R000JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 1 OHM 30W 5% TO220 18788 අයිතම
LTO030F4R700JTE3 LTO030F4R700JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 4.7 OHM 30W 5% TO220 18782 අයිතම
LTO030FR0100JTE3 LTO030FR0100JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 0.01 OHM 30W 5% TO220 15046 අයිතම
LTO030FR1000JTE3 LTO030FR1000JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 0.1 OHM 30W 5% TO220 16 අයිතම
LTO050F10R00JTE3 LTO050F10R00JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 10 OHM 50W 5% TO220 16602 අයිතම
LTO030F5R000JTE3 LTO030F5R000JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 5 OHM 30W 5% TO220 18371 අයිතම
LTO030FR0470JTE3 LTO030FR0470JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 0.047 OHM 30W 5% TO220 23 අයිතම
LTO050FR0500FTE3 LTO050FR0500FTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 0.05 OHM 1% 50W TO220 40 අයිතම
LTO050FR0680JTE3 LTO050FR0680JTE3 - Vishay Sfernice Through Hole Resistors RES 0.068 OHM 50W 5% TO220 48 අයිතම
LLS2D471MELY LLS2D471MELY - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP 33890 අයිතම
LGG2G181MELZ30 LGG2G181MELZ30 - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP 28989 අයිතම
LGU2W101MELZ LGU2W101MELZ - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP 1247 අයිතම
LGU2C152MELC LGU2C152MELC - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 1500UF 20% 160V SNAP 22880 අයිතම
LGU2W151MELZ LGU2W151MELZ - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP 24487 අයිතම
LGY1H682MELC30 LGY1H682MELC30 - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAP 1484 අයිතම
LGG2G102MELC50 LGG2G102MELC50 - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 1000UF 20% 400V SNAP 6719 අයිතම
LGN2E331MELA25 LGN2E331MELA25 - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP 31166 අයිතම
LGG2E102MELC30 LGG2E102MELC30 - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 1000UF 20% 250V SNAP 290 අයිතම
LGU2A222MELA LGU2A222MELA - Nichicon Aluminum Electrolytic Capacitors CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP 23422 අයිතම
Top